BILDARKIV/ARCHIVE

BILDARKIV/ARCHIVE

BILDER

Lite bilder och text från åren 2011 till 2014, och sedan var det svårt att hinna med allt. Detär viktigare att informera om vad som kommer att hända, istället för attinformera om vad som redan har skett.
Klicka på varje årtal och minns vad som hänt.

Återvinning

2014Skapad av Bosse mån, januari 13, 2014 23:38:41
År 2012 började kommunen med återvinning av glas i gröna iglos, emballage och plast och plåt i gula konteiners, och papper i blå konteiners. Man har dessutom samlat in 9 ton papper från 11 skolor och de kommunala verksamheterna, vilket hela tiden har ökat. Det är bra för miljön med återvinning. Det tjänar alla på, berättar Carlos Ferron.